inKONSCIÈNCIA

Foto: Habitació 28

L'inconscient va aparèixer com a mecanisme automàtic de supervivència per las humans, per no sentir-nos aclaparats davant les constants decisions que ens veiem obligats a prendre i als múltiples estímuls que rebem del nostre entorn.

Se sap des de fa centenars d'anys que el cervell humà pot reconèixer i processar dades sense que en siguem conscients. És a dir, podem codificar records i generar memòries sense necessitat que hi intervingui la ment conscient. Per això, es diu que uns segons abans de pensar en fer una acció de forma conscient, el nostre inconscient ja està preparat per fer-la.

Corroborant aquestes teories, un grup d'investigadors de la Universitat d'Amsterdam va demostrar que si uns persona no es vol equivocar a l'hora de prendre una decisió difícil, convé que no hi doni gaires voltes i confiï en el seu pensament inconscient. Per tant, la intuïció pot tenir un paper important a l'hora de prendre decisions i evitar cometre errors.

*Font d'informació: "Viatge a l'optimisme. Les claus del futur", Eduard Punset, Ed. Destino.

El nostre projecte, en comptes de centrar-se en un error concret, es basa en el concepte d'"error". Així, volem representar la necessitat de fugir de la nostra pròpia consciència, ja que hem estat educats per prioritzar sempre els pensaments racionals basats en la influència del nostre entorn (súper jo), en comptes de deixar-nos portar pels nostres instints més primaris (ello).